Dr Jacek Sulmowski

Dr Jacek Sulmowski

Pacjenci pytają...

Jaką specjalizację ma Dr Sulmowski ?

Dr Jacek Sulmowski jest zarejestrowanym w Polsce i Irlandii specjalistą z medycyny rodzinnej drugiego stopnia z wieloletnim doświadczeniem klinicznym zdobywanym w szpitalach oraz przychodniach, zarówno w Polsce jak i za granicą. Posiada także specjalizację z chorób wewnętrznych.

Medycyna rodzinna , co to za specjalizacja?

Medycyna rodzinna to bardzo szeroka specjalizacja zajmująca się wieloma aspektami zdrowia. Od profilaktyki, przez diagnostykę po leczenie. Najkrócej ujmując lekarz rodzinny, jak nazwa wskazuje, jest to lekarz oficjalnie przygotowany do opieki nad całą rodziną. On też jest tzw. gatekeeper w systemie zdrowotnym, czyli jest pierwszym lekarzem, który podejmuje decyzje w sprawie każdego pacjenta odnośnie jego dalszej diagnostyki, leczenia, konsultacji u innych specjalistów etc. Od niego zaczyna się każda ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna i do niego też zwracają się inni specjaliści z informacjami o zdrowiu pacjenta. Lekarz rodzinny jest kluczowym elementem irlandzkiego systemu zdrowotnego. Każdy rezydent w Irlandii powinien mieć swojego lekarza rodzinnego tzw. GP.
W ramach szkolenia z medycyny rodzinnej Dr Sulmowski przeszedł przez specjalistyczne szkolenie z zakresu pediatrii, chorób kobiecych, dermatologii oraz wielu innych.

Czy Dr Sulmowski przyjmuje dzieci?

large_zaufanie.jpegTak. Przyjmuje dorosłych oraz dzieci.

Kto to jest GP?

W systemie irlandzkim GP, czyli general practitioner oznacza, że dany doktor otrzymał odpowiednie szkolenie, zdał trudny egzamin z medycyny rodzinnej i może samodzielnie pracować bez nadzoru innego lekarza. Lekarze z Polski o różnych specjalizacjach niekiedy niesłusznie używają w Irlandii tytułu GP, który jest zarezerwowany de facto tylko dla lekarzy rodzinnych. Natomiast rzeczą naganną i smutną jest, że niektórzy lekarze z Polski tytułują się lekarzami rodzinnymi choć nie mają do tego formalnych kwalifikacji i uprawnień. Tym samym wprowadzają pacjentów w błąd co do swoich kompetencji.
Pamiętajmy, że zawsze możemy poprosić lekarza o pokazanie aktualnej rejestracji z Medical Council oraz dyplomu potwierdzającego uprawnienia do leczenia w ramach podanej przez siebie specjalizacji.