Karta Europejska Ubezpieczenia Zdrowotnego

Karta Europejska Ubezpieczenia Zdrowotnego

Wszystkie osoby posiadające wydaną poza granicami Irlandii (np. w Polsce) Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą korzystać w nagłych sytuacjach z bezpłatnej pomocy w naszej przychodni. Przed wizytą prosimy o kontakt z naszym sekretariatem celem potwierdzenia ważności karty oraz ustalenia godziny spotkania.