Kącik Posiadacza Karty Medycznej

Kącik Posiadacza Karty Medycznej

MC2.jpgDrogi, szczęśliwy posiadaczu Karty Medycznej / Visiting Card (MC/DVC), Under 7. Strona ta nie ma na celu udzielenia Ci wyczerpujących informacji, jak zdobyć medical card. To możesz łatwo znaleźć w internecie. Strona ta ma pomóc Ci w zrozumieniu zasad korzystania z Karty Medycznej zanim zachorujesz.

:-)

Faktycznie mając Medical Card w razie choroby możesz spodziewać się dużego bezpłatnego wachlarza usług medycznych: darmowy lekarz GP, darmowe leki, darmowa opieka nocna, weekendowa i świąteczna w ShannonDoc, darmowy dostęp do innych specjalistów i wyszczegolnionych procedur medycznylch, darmowy szpital oraz wiele innych badań, np. XRay, Ultrasound Scan, Endoscopy, ECG etc. I z tego należy się cieszyć korzystając, gdy zajdzie taka potrzeba. O potrzebie wdrozenia konkretnej procedury medycznej decyduje lekarz rodzinny u ktorego mamy karte.

Badania i konsultacje wykonane w Polsce a Medical Card.

flaga.jpgNiezwykle ważną informacją dla osób z kartą medyczną, a w szczególności dla Polakow i innych obywateli UE jest to, że karta MC/DVC oraz dla dzieci poniżej 7 roku życia, jest ważna tylko na terenie Irlandii i obejmuje procedury medyczne, które wdroży lub zaakceptuje zarejestrowany w irlandzkim systemie lekarz rodzinny, do którego zostałeś/aś przypisany. Narodowość lekarza nie ma tu znaczenia. W praktyce oznacza to, że:
• Lekarza rodzinnego w systemie irlandzkim nie obowiązują zalecenia lekarzy z innego kraju UE np. z Polski czy Ukrainy, w tym także specjalisty, do którego pacjent zgłosił się sam prywatnie. Zalecenia te mogą być jednak uwzględnione przed lekarza rodzinnego w procesie terapeutycznym na terenie Irlandii. Koszty zapoznania sie z prywatnymi badaniami i konsultacjami z innych krajow moga podlegac oplacie.
• Zalecenia oczywiste w innym kraju np. w Polsce czy Ukrainie niestety nie muszą być również oczywiste w irlandzkim systemie zdrowotnym. Dlatego lekarz rodzinny, do którego jesteśmy zapisani w Irlandii podejmuje samodzielnie, suwerenną decyzję, czy uwzględniać badania i zalecenia uzyskane w innym kraju np. w Polsce czy na Ukrainie .
• Lekarz rodzinny w systemie irlandzkim nie ma obowiązku oceniania, analizowania czy kontynuowania badań wykonanych przez pacjenta z Medical Card na własną rękę poza granicami Iralndii np Polsce czy Ukrainie . lub w innej prywatnej, specjalistycznej placowce medycznej w Iralndii do ktorej nie kierowal pacjenta . W trosce o najwyzsza jakosc uslug medycznych lekarz rodzinny kieruje pacjent do specjalistow majacych jego zaufanie. To samo tyczy się leków przepisanych poza granicami Irlandii np.w Polsce lub na Ukrainie. Lekarz może jednak spróbować znaleźć odpowiedniki leków przepisanych w innych krajch, jeśli uzna to za wskazane. Nie wszystkie np. polskie czy ukrainskie leki mają pozwolenie na stosownie ich w Irlandii lub na maja bardzo okreslone zasady ich przepisywania w Irlandii.indeks1.jpg
• Ocena badań wykonanych prywatnie przez pacjenta poza granicami Irlandii jest traktowana jako usługa nie objęta kartą medyczna i jest odpłatna.
• Konsultacje u zagranicznych specjalistów np polskich czy ukrainskich, do których lekarz rodzinny nie kierował pacjenta i których opinie przekazywane są ustnie uważa się formalnie za niebyłe.

Uwaga! Duże znaczenie ma tu forma w jakiej pacjenci z Medical Card starają się korzystać sami z prywatnej sluzby zdrowia zarówno tej w Polsce/ Ukrainie jak i w Irlandii. Ukrywanie korzystania z leczenia w poradniach specjalistycznych, postawa roszczeniowa, pretensjonalna, nachalna czy wręcz awanturnicza, ignorująca irlandzkie zasady opieki zdrowotnej lub lamica irlandzkie przepisy zwykle nie pomaga w uzyskaniu porozumienia terapeutycznego w powyższych kwestiach i może zaważyć na całości współpracy lekarza z pacjentem!

------------------------------------------------------------------------------------------------

Listę procedur i usług które nie są pokrywane przez kartę medyczną.

Services Not Covered by Medical Card Entitlements

The Medical Card Scheme entitles current card holders to a wide range of services from their family doctor.

There are, however, some services which your family doctor may be able to provide but which are not paid for by the State. The most usual services requested which are paid by patients are:

Medical Examinations/Consultations and reports for legal purpose
(inc.medical fit to work cert, cert to school less than 21 days of illness, medical cert/form)
Attached to medical card application report about patient illness)
Examinations/Consultations and reports relating to insurance policies
Examinations relating to fitness to drive including eye test
Pre-employment examinations/consultations
School entry examinations
Examinations in connection with fitness to take part in sports
Some vaccinations (eg travel vaccinations or Vaccination in pregnancy)
Some family planning services
Some screening tests (eg. glucose test, cholesterol)
Medical records and treatment assessment performed outside Ireland
(eg. in Poland or Ukraine)
Transport of blood to hospital arranged by your GP
Prophylactic, regular, medical tests (eg. blood test or chest X-rays) without medical illness and necessity confirmed by your GP
Venereology screening

----------------------------------------------------------------------
Uwaga!
Karta medyczna nie obejmuje badań profilaktycznych, wykonywanych na zasadzie: "bo dawno nie robiłem" czy też "jak mam kartę to muszę z niej korzystać".
O zasadności wykonywanych konkretnych badań czy skierowań zawsze decyduje lekarz rodzinny.

--------------------------------------------------------------------
Wszelkie techiniczne zapytania dotyczace pytan jak uzyskac Karte Medyczna do doktora Sulmowskiego prosimy kierowac do sekretariatu przychodni.