Kącik Posiadacza Karty Medycznej

Kącik Posiadacza Karty Medycznej

MC2.jpgDrogi, szczęśliwy posiadaczu Karty Medycznej / Visiting Card (MC/DVC), Under 6. Strona ta nie ma na celu udzielenia Ci wyczerpujących informacji, jak zdobyć medical card. To możesz łatwo znaleźć w internecie. Strona ta ma pomóc Ci w zrozumieniu rzeczywistości irlandzkiej, w której żyjesz korzystając z tej karty, zanim zachorujesz. A tego już w internecie nie znajdziesz.

:-)

Faktycznie mając MC w razie choroby możesz spodziewać się dużego bezpłatnego wachlarza usług medycznych: darmowy lekarz GP, darmowe leki, darmowa opieka nocna, weekendowa i świąteczna w ShannonDoc, darmowy dostęp do innych specjalistów, darmowy szpital oraz wiele innych badań, np. RTG, USG, gastroskopia. I z tego należy się cieszyć korzystając, gdy zajdzie taka potrzeba.

Badania i konsultacje wykonane w Polsce a Medical Card.

flaga.jpgNiezwykle ważną informacją dla osób z kartą medyczną, a w szczególności dla nas Polaków jest to, że karta MC/DVC oraz dla dzieci poniżej 6 roku życia, jest ważna tyko na terenie Irlandii i obejmuje procedury medyczne, które wdroży lub zaakceptuje zarejestrowany w systemie lekarz rodzinny, do którego zostałeś/aś przypisany. Narodowość lekarza nie ma tu znaczenia. W praktyce oznacza to, że:
• Lekarza rodzinnego w systemie irlandzkim nie obowiązują zalecenia lekarzy z innego kraju np. z Polski w tym także specjalisty, do którego pacjent zgłosił się prywatnie. Zalecenia te mogą być jednak uwzględnione przed lekarza rodzinnego w procesie terapeutycznym na terenie Irlandii.
• Zalecenia oczywiste w Polsce niestety nie muszą być również oczywiste w irlandzkim systemie zdrowotnym. Dlatego lekarz rodzinny, do którego jesteśmy zapisani w Irlandii podejmuje samodzielnie, suwerenną decyzję, czy uwzględniać badania i zalecenia uzyskane w Polsce czy nie.
• Lekarz rodzinny w systemie irlandzkim nie ma obowiązku oceniania, analizowania czy kontynuowania badań wykonanych przez pacjenta z Medical Card na własną rękę Polsce. To samo tyczy się leków przepisanych w Polsce. Może jednak spróbować znaleźć odpowiedniki leków przepisanych w Polsce, jeśli uzna to za wskazane. Nie wszystkie polskie leki mają licencję na stosownie ich w Irlandii.indeks1.jpg
• Ocena badań wykonanych prywatnie przez pacjenta poza granicami Irlandii jest traktowana jako usługa nie objęta kartą medyczna i jest odpłatna.
• Konsultacje u polskich specjalistów, do których lekarz rodzinny nie kierował pacjenta i których opinie przekazywane są ustnie uważa się formalnie za niebyłe.

Uwaga! Duże znaczenie ma tu forma w jakiej pacjenci z Medical Card starają się korzystać prywatnie z „polskiej” służby zdrowia zarówno tej w Polsce jak i w Irlandii. Postawa roszczeniowa, pretensjonalna, nachalna czy wręcz awanturnicza, ignorująca irlandzkie realia opieki zdrowotnej lub naginająca irlandzkie przepisy zwykle nie pomaga w uzyskaniu porozumienia terapeutycznego w powyższych kwestiach i może zaważyć na całości współpracy lekarza z pacjentem.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Listę procedur i usług które nie są pokrywane przez kartę medyczną.

Services Not Covered by Medical Card Entitlements

The Medical Card Scheme entitles current card holders to a wide range of services from their family doctor.

There are, however, some services which your family doctor may be able to provide but which are not paid for by the State. The most usual services requested which are paid by patients are:

Medical Examinations/Consultations and reports for legal purpose
(inc.medical fit to work cert, cert to school less than 21 days of illness, medical cert/form)
Attached to medical card application report about patient illness)
Examinations/Consultations and reports relating to insurance policies
Examinations relating to fitness to drive including eye test
Pre-employment examinations/consultations
School entry examinations
Examinations in connection with fitness to take part in sports
Some vaccinations (eg travel vaccinations or Vaccination in pregnancy)
Some family planning services
Some screening tests (eg. glucose test, cholesterol)
Medical records and treatment assessment performed outside Ireland
(eg. in Poland)
Transport of blood to hospital arranged by your GP
Prophylactic, regular, medical tests (eg. blood test or chest X-rays) without medical illness and necessity confirmed by your GP
Venereology screening

----------------------------------------------------------------------
Uwaga!
Karta medyczna nie obejmuje badań profilaktycznych, wykonywanych na zasadzie: "bo dawno nie robiłem" czy też "jak mam kartę to muszę z niej korzystać".
O zasadności wykonywanych konkretnych badań czy skierowań zawsze decyduje lekarz rodzinny.

--------------------------------------------------------------------
Wszelkie techiniczne zapytania dotyczace pytan jak uzyskac Karte Medyczna do doktora Sulmowskiego prosimy kierowac do sekretariatu przychodni.