Medical Card

Medical Card

Opłata za pobranie krwi.
W związku z rosnącymi kosztami transportu krwi do szpitala, których nie pokrywa HSE jesteśmy zmuszeni do wprowdzenia stałej, minimalnej, jednorazowej opłaty dla osób wymagających badań krwi (potwierdzonych przez lekarza). Osoby z MC, które z przyczyn ekonomicznych nie mogą pokryć powyższych kosztów będą kierowane bezpośrednio do szpitala, gdzie krew zostanie pobrana bezpłatnie przez personel szpitala. Uwaga! Przychodnia nie ponosi odpowiedzialności za kwalifikacje osób pobierających krew w szpitalu, za czas oczekiwania na wykonanie tych badań w szpitalu jak i za wszelkie oraganizacyjne problemy związane z pobraniem krwi w szpitalu.
Więcej informacji na ten temat w sekretariacie.

------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy wszystkich pacjentów, którzy posiadają lub chcą posiadać kartę medyczną do korzystania z naszych usług. Odpowiadając na częste pytania pacjentów, przychodnia RoyalMed oferuje ten sam zakres bezpłatnych usług, który obowiązuje we wszystkich przychodniach lekarzy rodzinnych (GP) w całej Irlandii.
Nasza znajomość zarówno polskich jak i irlandzkich realiów, w których muszą być leczeni polscy pacjenci, czyni naszą placówkę wyjątkową na tutejszym rynku usług medycznych w County Limerick.

Osoby zainteresowane prosimy do kontaktowania się z naszym sekretariatem, aby dowiedzieć się więcej o procedurze zmiany lekarza rodzinnego oraz o możliwości złożenia wniosku na Medical Card w naszej przychodni.