Nagła choroba w Limerick, gdzie szukać pomocy?

Nagła choroba w Limerick, gdzie szukać pomocy?

W nagłych stanach medycznych jest w Limerick kilka miejsc, gdzie możemy szukać pomocy medycznej. Są to Emergency (A&E) w szpitalu, Out of Hours (OOH) Shannondoc, tzw. Walking clinic oraz własny GP. Zauważam, że wielu z moich pacjentów czuje się zagubionych w nagłych sytuacjach. Zgłaszają się przypadkowo do różnych instytucji oferujących pomoc doraźną, co często skutkuje opóźnieniem właściwego rozpoznania oraz dodatkowymi kosztami, nie wspominając już o straconym czasie. Ponieważ pracowałem w Irlandii w szpitalu zarówno na Emergency jak i w Shannondoc i znam dobrze, jak funkcjonują medyczne instytucje, postanowiłem napisać krótki poradnik dla moich pacjentów.

Emergency Department – oddział Emergency (A&E) czynny całą dobę dla wszystkich pacjentów. Najczęściej zatrudnieni tam są lekarze obcokrajowcy. Pacjent jest najpierw oceniany przez pielęgniarkę, która decyduje o pilności problemu, z którym się zgłaszamy. Pierwszeństwo mają osoby z bólem w klatce piersiowej, dusznością, z otwartymi ranami z intensywnym krwawieniem, osoby nieprzytomne. Pozostałe osoby muszą czekać w kolejce. Rekordziści mówią o 10 godzinach i dłużej nim obejrzał ich lekarz. Dzieci przyjmowane są trochę szybciej. Lekarz ocenia szybko pacjenta, czasem zleci jakieś badania. Jeśli lekarz nie stwierdzi zagrożenia życia prawdopodobnie zaleci doraźnie paracetamol, może antybiotyk i skieruje Cię na kontrolę do twojego GP. O wynikach badań poinformuje Cię lakonicznie jednym słowem lub nie informuje wcale. Krótki raport bez badań prześle do twojego GP. Plusem A&E jest duże zaplecze diagnostyczno- lecznicze oraz szybko wykonane badania (jak na Irlandię) pod warunkiem, że doktor uzna je za konieczne, by je wykonać. Za usługę płacisz €100 niezależnie od ilości wykonanych badań i czasu oczekiwania.

Out of Hours - Shannondoc ( patrz po lewej stronie) – otwarte po godzinach pracy normalnej przychodni, od 18.00 do 8 rano, oraz w soboty i niedziele.
Nasza przychodnia została dołączona do systemu opieki nocnej i świątecznej prowadzonej przez Shannondoc. W związku z powyższym wszyscy nasi pacjenci mogą w razie nagłej potrzeby korzystać z jej usług odwiedzając jedną z jej licznych placówek po telefonicznym uprzedzeniu.

Jest to pomoc doraźna. W razie konieczności lekarze udzielają porad telefonicznych oraz jeżdżą na wizyty do domów pacjentów. Mogą także kierować do szpitala oraz mogą sami wydać antybiotyk lub zrobić zastrzyk, jeśli jest taka potrzeba. Nie wykonują badań krwi ani nie są nastawieni na leczenie chorób przewlekłych (wyjątkiem nagłe zaostrzenie przewlekłej choroby np. astmy). Nie przedłużają także stałych recept. Ruchem pacjentów kierują pielęgniarki z Call Centre, które oceniają rodzaj zgłaszanej dolegliwości oraz wybierają stosowną formę pomocy. Numer telefonu: 1850 212 999. Standardowa cena konsultacji to €60. Pacjenci z Medical Card nie płacą za konsultację, ale muszą okazać ważną kartę z nazwiskiem swojego GP będącego członkiem Shannondoc. Wynik konsultacji przesyłany jest do lekarza rodzinnego danego pacjenta zwykle następnego dnia. Planując wizytę w Shannondoc zawsze weź ze sobą aktualne leki oraz jeśli potrzeba tłumacza.

Walking clinic – popularne w Anglii, w Irlandii mniej. Otwarte cały dzień. Świadczona jest tu tylko pomoc doraźna bez badań. Pracują głównie lekarze nie-Irlandczycy. Z opowiadań pacjentów zalecałbym tu dużą ostrożność mimo niskiej ceny (€30). Na ogół osoby po wizycie w Walking clinic nadal nie wiedzą, co im dolega, i trafiają i tak do swojego GP.

Własny GP – lekarz rodzinny, u którego się leczymy, ma wgląd w naszą dokumentację i zna nasze choroby. A więc teoretycznie jest on najbardziej kompetentny, aby szybko postawić właściwą diagnozę i rozpocząć stosowne leczenie lub skierować do innego specjalisty. Warto mieć dobrego GP, do którego mamy zaufanie i z którym mamy dobry kontakt. Od stopnia zaangażowania naszego GP oraz od zrozumienia naszych problemów będą zależały nasze dalsze losy. Wizyta trwa zwykle 10- 15min. W tym czasie musimy przekazać lekarzowi po angielsku nasze dolegliwości. Nawet dla osób dobrze mówiących po angielsku może być to wyzwanie i nigdy nie możemy być pewni do końca, jak nas zrozumiał irlandzki doktor. Zwykle zleca on niewiele badań, a o ich wynikach informuje lakonicznie. Rzadko wydaje wyniki pacjentowi. Zwykła konsultacja kosztuje €50-60. Lekarz GP może sam skierować Cię, na Emergency. Pisze wtedy list co go zaniepokoiło i co należy sprawdzić. Dobrze jest mieć taki list od swojego GP, jeśli idziemy na Emergency. Nic wtedy nie płacisz w szpitalu, jesteś szybciej i lepiej załatwiony.

Podsumowując, zawsze staraj się ze swoim problemem dostać do swojego GP, za wszelką cenę. GP w Irlandii trochę inaczej niż w Polsce przygotowany jest do udzielania bardzo szerokiej pomocy począwszy od problemów z okiem poprzez wysypki do wysokiego ciśnienia i drobnych urazów i ran. Jeśli uzna, że wymagasz dalszej konsultacji, sam Cię skieruje. Tylko, jeśli jest on niedostępny, wtedy szukaj pomocy gdzie indziej. Jeśli to noc lub weekend, to z „drobniejszymi” sprawami jak gorączka, ból ucha, biegunka, bóle głowy czy drobne urazy najlepiej kieruj się do Shannondoc. Zostaniesz w miarę szybko przyjęty i za niewygórowaną stawkę. Jeśli natomiast boisz się, że masz zawał, udar, problemy z ciążą lub gorączka u noworodka, wtedy Emergency jest najlepszym miejscem dla Ciebie.

Podsumowanie w tabelce

 Własny GPEmergencyOOHWalking clinic
Szybkość obsługi+++---++++
Zadowolenie pacjentów+++---/++/----
Koszt (nie dotyczy MC)++---/+++
Znajomy lekarz, do którego mam zaufanie+++---
Możliwość wizyty kontrolnej+++---
Udzielanie informacji o chorobie i badaniach++------
Wydawanie badań na prośbę pacjenta++------

Wnioski pozostawiam czytelnikom.

Tabela oparta o wrażenia pacjentów polskich korzystających z powyższych instytucji
(+) - im więcej plusów tym większa ilość zadowolonych pacjentów
(-)- im więcej minusów tym większe niezadowolenie pacjentów
---/+ - generalnie brak zalet poza pewnymi specyficznymi sytuacjami.
+++ - maksymalny stopień zadowolenia