Skarga

W trosce o najwyższy poziom świadczonych usług przychodnia RoyalMed przyjmuje od pacjentów wyrazy niezadowolenia w postaci skargi. W przypadku chęci złożenia skargi prosimy zapoznać się z poniższymi zasadami.

Zasady dotyczące składania skargi.

1. Skarga powinna być napisana w języku angielskim. Skarga w innym języku niż angielski nie będzie rozpatrywana.
2. Skargę składamy w postaci listownej (wysyłając oficjalny list do przychodni) na adres przychodni. Skargi w postaci ustnej, przez telefon lub wysłane emailem nie są rozpatrywane.
3. Zespół RoyalMed ma dwa tygodnie na zbadanie istoty i zasadności skargi. Po tym okresie proszę spodziewać się pisemnej odpowiedzi na złożoną skargę.
4. Skargi zawierające inwektywy oraz treści wulgarne lub obraźliwe nie będą rozpatrywane.
5. Uwaga! Skarga ma na celu wyrażenie niezadowolenia z usługi którą w interesie pacjenta jak i przychodni jest aby ją poprawić. Merytoryczne uwagi są nie do przecenienia w budowaniu wzajemnego szacunku i obopólnego zadowolenia. Każda prawidłowo złożona skarga rozpatrywana jest przez zespół RoyalMed z należyta starannością. Stosowanie gróźb lub szantaż w jakiejkolwiek formie jest uznawany jako forma bullingu i zgodnie z zasadami naszej przychodni daje podstawe do wstrzymania dalszego świadczenia opieki medycznej dla danej osoby i skreślenia jej z listy pacjentów RoyalMed.

Uwaga!
Nie zastosowanie się do powyższych wymogów może skutkować odrzuceniem skargi bez jej formalnego rozpatrzenia.

Remember!! Bullying is the activity of repeated, aggressive behavior intended to hurt another individual, physically, mentally or emotionally. Bullying is characterized by an individual behaving in a certain way to gain power over another person to get some demanding effects, service.